vera-yoga_new_turkos

Att få kommuninnevånare med på noterna

Hälsostaden är ett pilotprojekt för att skapa de bästa förutsättningarna för att bedriva bästa möjliga vård i Ängelholm. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne.

Hälsostaden Ängelholm AB är fastighetsbolaget som äger, utvecklar och förvaltar alla byggnader på Ängelholms sjukhusområde. Hälsostaden Ängelholm AB är ett joint venture mellan Region Skåne, Peab Sverige AB och Wihlborgs Fastigheter AB – tre ägare med var sin kompetens: vård, byggande och förvaltning. Bolaget drivs utan vinstsyfte, allt överskott återinvesteras i verksamheten. Samhällsvinsten i form av bättre hälsa ses som mycket större än den ekonomiska vinsten.

Ett nytt och högt landmärke

Visionen om ett hotell, Hälsohotellet, för såväl konferens som för patienter och anhöriga tog form som ett högt hus, ett nytt landmärke. Som många mindre samhällen präglas Ängelholm av låg byggnation och inte minst närheten till havet gör att många slår vakt om stadens identitet. Det är också välkänt att byggnadsprojekt som sticker ut riskerar att mötas av överklaganden. Dessa processer kan försena projekt med flera år.

Pedagogiskt om detaljplanen

För att på ett pedagogiskt sätt förklara hur själva detaljplaneprocessen går till skapades denna film som jag skrev manus till.

Utmaningen var att på ett enkelt och pedagogiskt vis förklara något så torrt som den kommunala detaljplaneprocessen.

Intresset från allmänheten var förstås stort men endast sex yttranden om planen kom in och i augusti 2020 antogs planen.

Filmens art director heter Henrik Stierna.