2016
02
18

Det är krafterna som verkar

Ibland flyter livet lekande lätt. Alla bitar liksom faller på plats och det känns som att du badar i ett slags solsken. Du är pigg, energisk och förnöjsam. Ibland är du strängt upptagen med att göra en massa saker, planera hit och dit, och att försöka förverkliga dina drömmar och önskemål. Här kan aktiviteten gränsa till febril och inte sällan känner du stress eller hopplös förväntan. Till sist kommer det perioder då allt känns tomt, trögt och tungt. Ingenting händer, oavsett vad du försöker ta tag i.

Ta det kallt oavsett vilket. Det är bara krafterna som verkar.

Inom yogans filosofi (vilket är ett motsägelsefullt uttryck eftersom yoga är filosofi, inte konstiga kroppsställningar) talas det om de tre krafterna, gunas.

Gunas är sattva, rajas och tamas. De kan översättas med salighet, lidelse och tomhet. De finns i allting och överallt. Fluktuationerna mellan dessa tre är det som präglar vår upplevelse av tillvaron, som en slags mental väderlek.

Att sträva efter ett sattviskt tillstånd är önskvärt. Ju mer sattva, desto bättre.

Känns det trögt och tomt just nu? Då är det tamas som dominerar. Vad göra? Acceptera. Betrakta. Avvakta. Minns att de tre krafterna alltid är närvarande, även om det inte verkar så. Det finns sattva bakom tamas, och rajas (handling) kan vara ett sätt att bryta tamas (handlingsförlamning). Men överansträng dig inte, och gör det inte med en aggressiv och/eller tvingande attityd – det lär leda till mer tamas, och mer rajas och så vidare.

En sattvisk handling är genomtänkt, präglad av dygd och utförd utan förväntan på ett visst resultat. Den rajastiska handlingen präglas av själviskhet och njutningsbegär och utförs med förväntan om ett visst resultat – vilket leder till besvikelse om resultatet inte blir det förväntade. Den tamasiska handlingen präglas av okunnighet och villfarelse och utförs utan tanke på konsekvenser för en själv eller andra.

Det sattviska tillståndet är en känsla av helhet, mening och glädje. Utövande av yogaställningar kan leda till detta behagliga tillstånd – vilket också väcker ett begär efter mer (rajas) om vi inte ser upp. Så där håller det på, och håller på.

Någon har sagt att den dagliga övningen på mattan är ett slag mellan förväntningarna och verkligheten. Det låter hårt, men det kan vara värt att utkämpa det slaget på mattan, och sedan lämna det där för att möta dagen förnöjsam och utan förväntningar. Vakna upp till en ny dag och utkämpa slaget än en gång.

Till sist: den upplyste påverkas inte längre av krafterna, utan iakttar och bemöter dem med samma jämnmod, så som man betraktar exempelvis havet vid olika väderlek. Vid fullständig upplysning har krafternas påverkan helt upphört.

Allt enligt samkhya filosofi, en gren inom hinduismen, som förstås bara är ett av alla möjliga sätt att betrakta världen och tillvaron. Både Patanjali Yoga Sutras och Bhagavad Gita beskriver gunas, krafterna, utförligt; deras uppkomst, manifesterande och upplösning.

 

Författare: Vera Porad

VeraYoga är Vera Porad. Jag utövar och undervisar i ashtangayoga och yinyoga, främst i Helsingborg med omnejd.